PL / EN

Publications

 1. Glista J., Pop T., Weres ., Czenczek-Lewandowska E., Podgórska-Bednarz J., Rykała J., Leszczak J., Sowa K., Rusek W.: Change in anthropometric parameters of the posture of students of physiotherapy after three years of professional training. BioMed Research International 2014; Vol. 2014, p. 1-9, p-ISSN: 1110-7243. 
 2. Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Badania dotyczące wprowadzenia innowacyjnego algorytmu postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z niedowładem kończyny górnej. W : Pop T. (red.):  Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 219-231, ISBN: 978-83-65441-62-1. 
 3. Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Symetria obciążania kończyn dolnych u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 199-217, ISBN: 978-83-65441-62-1.
 4. Pop T., Baran J., Sołtys N., Hudáková Z., Rusek W.: Ocena skuteczności programu terapeutycznego z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne realizowanego w grupie dzieci autystycznych. W : Pop T. (red.):  Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 174-183, ISBN: 978-83-65441-62-1
 5. Baran J., Pop T., Bryndza A., Rusek W., Adamczyk M.: Wpływ tańca ludowego na wysklepienie stóp. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 9-25, ISBN: 978-83-65441-62-1.
 6. Rusek W., Pop T., Baran J., Adamczyk M.: Funkcjonalna stymulacja magnetyczna przedramienia jako uzupełnienie fizjoterapii ręki pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu: opis przypadku. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 167-177, ISBN: 978-83-65931-15-3.
 7. Konefał A., Leszczak J., Baran J., Rusek W., Podgórska-Bednarz J., Czenczek-Lewandowska E., Wyszyńska J., Pop T.: Wpływ terapii zajęciowej na aktywność fizyczną osób starszych: doniesienia wstępne. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 55-72, ISBN: 978-83-65931-15-3.
 8. Rusek W., Pop T., Baran J., Adamczyk M., Bożyk O.: Epidemiologia skolioz w Polsce i wybranych krajach: analiza piśmiennictwa. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 147-166, ISBN: 978-83-65931-15-3.
 9. Pop T., Szymczyk D., Majewska J., Bejer A., Baran J., Bielecki A., Rusek W.: The Assessment of Static Balance in Patients after Total Hip Replacement in the Period of 2-3 Years after Surgery. BioMed Research International. - 2018, 2018, Article ID 3707254, p-ISSN: 1110-7243.
 10. Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Pop T.: The Influence of Body Mass Composition on the Postural Characterization of School-Age Children and Adolescents. BioMed Research International 2018; 2018: Article ID 9459014, p-ISSN: 1110-7243.
 11. Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Zrobotyzowane urządzenia w rehabilitacji pacjentki po urazie rdzenia kręgowego. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 2: 20-26, p-ISSN: 1895-4146.
 12. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Wpływ rehabilitacji na symetrię obciążania kończyn dolnych u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi – badania pilotażowe. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 9-23, ISBN: 978-83-65931-61-0.
 13. Baran J., Czenczek-Lewandowska E., Weres A., Baran R., Leszczak J., Rusek W., Adamczyk M., Pop T.: Skład masy ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i funkcja oddechowa u młodych do rosłych. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 34-47, ISBN: 978-83-65931-61-0.
 14. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych. Rehabilitacja w Praktyce 2019; 2: 49-53, p-ISSN:
 15. Rusek W., Leszczak J.,  Baran J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Czenczek-Lewandowska E., Porada S., Pop T.: Role of body mass category in the development of faulty postures in school-age children from a rural area in south-eastern Poland: a cross-sectional study. BMJ Open 2019; 9: e030610. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030610.
 16. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych. Rehabilitacja w Praktyce 2019; 2: 55-59.

 17. Baran J., Czenczek-Lewandowska E., Weres A., Baran R., Leszczak J., Rusek W., Adamczyk M., Pop T.: Skład masy ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i funkcja oddechowa u młodych do rosłych. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 34-47.

 18. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Wpływ rehabilitacji na symetrię obciążania kończyn dolnych u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi – badania pilotażowe. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 9-23.

 19. Baran J., Weres A., Wyszyńska J., Pitucha G., Rusek W., Czenczek-Lewandowska E., Leszczak J., Mazur A.: 60 Minutes Per Day in Moderate to Vigorous Physical Activity as a Natural Health Protector in Young Population. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020.

 20. Rusek W, Adamczyk M, Baran J, Leszczak J and Pop T: Feasibility of using Erigo and Lokomat in rehabilitation for patient in vegetative state: a case report, J Clin Case Rep. 2020, 10: 1318.

 21. Rusek W, Adamczyk M, Baran J, Leszczak J, Inglot G and Pop T:  Serial casting as a method of restoring normal ranges of lower limb movement in patient after damage to the central nervous system: a case report, J Clin Case Rep. 2020, 10: 1329.

 22. Pniak B., Leszczak J., Adamczyk M.,  Matłosz P., Rusek W.: Occupational burnout among active physiotherapists working in clinical hospitals during the Covid-19 pandemic in south-eastern Poland. Work 68 (2021), 285–295.

 23. Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Baran R., Weres A., Inglot G., Czenczek-Lewandowska E., Pop T.: Changes in children's body composition and posture during puberty growth. Children 2021, 8, 288.

Research

R&D works "Research on the introduction of An innovative algorithm of rehabilitation treatment in patients with upper limb paresis after central nervous system injury".

R&D works "Research on the introduction of innovative solutions supporting rehabilitation in patients after central nervous system injury".

Recommendation of the Commune Office of Trzebownisko, from preventive examinations carried out in 2016 towards early detection of posture defects.

The Health Policy Program was implemented in 2017 "Body posture and static balance research program for primary and middle school children in the Trzebownisko commune."

Download

How would you like to be contacted?

How can we contact you?

I agree to receive marketing communications via e-mail from Rehamed-Center Sp. z o.o. in accordance with the Regulation of the European Parliament of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data (General Data Protection Regulation – GDPR, OJ L 119, p.1) and in and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, as amended).