PL / EN

Registration

STATIONARY REHABILITATION

Rehamed-Center offers the neurologic and the orthopedic rehabilitation of adults. We regain the lost functions by performing the exercises based on the neurophysiologic methods such as: PNF, Bobath and functional therapy.

Modern devices

LOKOMAT - unique device enabling the gait training

ERIGO - advanced form of the verticalization on the tilt table with the step function

ARMEO - modern device used for the rehabilitation of the upper extremities in the 3D dimension

How can we help you?

How can we contact you?

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), przez Developres Sp. z o.o.