PL / EN

Stationary rehabilitation

The Rehamed-Center except for the outpatient and the environmental rehabilitation, provides the inpatient rehabilitation. As one of the few entities in Poland, has a private inpatient ward providing the 24 hours medical care. The inpatient rehabilitation is directed to the patients with the nervous system and the musculoskeletal system injuries, requiring the stay at the inpatient ward with the 24 hour medical care.

The high quality of the provided services, is ensured by the highly qualified and experienced group of the nurses, the medical rescue workers, the physiotherapists and the medical doctors.

How can we help you?

How can we contact you?

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), przez Developres Sp. z o.o.